Život s penězi v kostce pro žáky ZŠ

aneb chytré dítě v realitě

logo Clientela

Místo události:

Obvykle v prostorách ZŠ

Přednášející:

Jarmila Elznerová / Kateřina Tumová

O události

Cílem projektu je ukázat žákům realitu finančního trhu a tak rozvíjet jejich finanční gramotnost. Program pro žáky je připraven podle RVP a v případě požadavků dané ZŠ je upraven podle ŠVP.

Žáci si zde prakticky vyzkouší souvislosti mezi zaměstnáním, penězi, rodinným rozpočtem, nákupy v obchodě, ale také mezi nastavením trhu, státním rozpočtem a dalšími zákonitostmi finančního trhu. Vysvětlí si rozdíly mezi hmotným a nehmotným majetkem. Nakousneme i téma hotovostních a bezhotovostních plateb či spoření, investic, úvěrů a půjček a jiné.

Pro každou třídu je připraveno jedno vhodné téma, na které pak nepřímo navazuje téma následujícího ročníku.

Standardně je jedno téma plánováno na 2 vyučovací hodiny. Ovšem jsme připraveni se přizpůsobit i individuálním požadavkům dané ZŠ.

Cena je stanovena na jeden workshop, tj. 2 vyučovací hodiny, pro cca 1 třídu (počet žáků 20).

Žáci dostanou drobnou odměnu za účast a třída získá Účastnický list.

Cena: 3000,- Kč/skupinu/jedno téma

Témata

Jednotlivá témata jsou doporučena s ohledem na věk dětí a třídu. Až do velikosti skupiny 20 dětí se samozřejmě může uskutečnit jiné než doporučené téma pro danou třídu. Ptejte se nás, rádi vám odpovíme.

 

Typy doporučených workshopů pro třídy ZŠ:

1. třída – Koloběh peněz v domácnosti

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu. Žáci si formou hry vyzkouší jednotlivá povolání. Plněním úkolů si vydělávají peníze, za které pak mají nakoupit v obchodě suroviny k večeři. Na děti po cestě do a z obchodu číhají nástrahy, které jim mohou peníze vydělat, ale také o ně mohou přijít nebo je neuváženě utratit. Vše se odehrává ve skupinové práci, ovšem tak, aby byli zapojeni všichni žáci.

2. třída – Peníze v domácnosti

Seznámení se s jednotlivými povoláními, jejich příjmy, uložení příjmů, forma výdajů, útraty, nástin kontroly svého rozpočtu. Pokladnička.

3. třída – Vznik peněz, ochranné prvky, platební styk

Cílem je ukázat žákům realitu finančního trhu. Žáci se dozví důvod vzniku peněz a bankovního systému. Na vlastní kůži si vyzkouší jaké to bylo, když peníze nebyly. Postupně se dostaneme až k aktuální situaci. Názorně si ukážeme a ochytáme ochranné prvky bankovek a platebních karet. Formou hry pak ověříme, kolik si toho zapamatovali.

4. třída – Bankovní systém, bezhotovostní platební styk

Podrobné probrání bankovního systému v ČR. Rozbor bezhotovostního platebního styku, transakcí, výpisy z účtu… Výhody a nástrahy využívání platebního styku.

5. třída – Domácnost, potřeby, statky, majetek, majetkové pojištění

Seznámení se s chodem domácnosti, potřebami domácnosti, společným majetkem, jeho nabývání. Členění majetku. Zajištění majetku.

6. třída – Hospodaření domácnosti, rodinný rozpočet, reklamace

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu. S žáky rozebereme tvorbu rodinného rozpočtu, příjmy a výdaje a jaké jsou důsledky záporného rozpočtu. Řekneme si, jak si zajistit příjem a na vlastní kůži si žáci vyčtou kolik to může stát a co to vlastně znamená. Vyzkouší si jaké to je platit složenkou. Nakousneme i téma reklamací. Praktická cvičení žáci zpracovávají ve skupinové práci. Zodpovíme jejich dotazy k tématu.
.

7. třída – Trh – nabídka, poptávka, inflace, státní rozpočet, daně

Funkce trhu, tvorba nabídky a poptávky, vliv inflace na život, domácnosti. Tvorba státního rozpočtu. Aktuální zdanění.

8. třída – Investice/Spoření

Cílem workshopu, je ukázat žákům realitu finančního trhu. Žáci se seznámí s pojmoslovím týkajícím se oblasti investic. Seznámí se s náročností investice a jak významné jsou zkušenosti, úsudek a správné rozhodnutí. Pomůckou jim je Investiční trojúhelník. Názorně žákům ukážeme jednotlivé druhy investic a vysvětlíme jejich smysl a význam. 

9. třída – Úvěry

Druhy úvěrů, seznámení se s pojmy úrok, RPSN, splátka, atp. Dluhová past, exekuce, insolvence. Jak řešit svízelnou situaci. Jak se zorientovat na trhu.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Reference žáků, učitelů, ředitelů škol  na školení Život s penězi v kostce pro žáky ZŠ

Akce se nám zdála přínosná a zajímavá. Lektorky vhodnou formou přispěly k posílení finanční gramotnosti, které zatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Děti se seznámily s novými pojmy a téma u nich vzbudilo potřebný zájem. Rádi bychom v naší škole pokračovali ve spolupráci a měli bychom zájem na rozvíjení a prohlubování povědomosti o financích.

Marie Henslová

Poděkování za učitelský kolektiv 1. stupně ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova

Články a videa z blogu k workshopu Život v kostce s penězi pro žáky ZŠ

Život s penězi na SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou (speciální škola) ve školním roce 2020/2021

Život s penězi na SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou (speciální škola) ve školním roce 2020/2021

Celkem jsme v dané škole realizovali 7 skupin a i přes to, že počet žáků byl v celku malý, někdy bylo náročné se jim přizpůsobit a udržet jejich pozornost. A vše začínalo od základů, v 1. stupni jsme si říkali, kde se berou peníze, vyzkoušeli si, jak je náročné je vydělávat a také jak snadné je je utrácet. Vše formou zábavné hry plné úkolů a nástrah. Všichni zúčastnění závěrem dostali drobnou odměnu a celá třída pak účastnický list.

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě – 1., 2. a 3. třídy, ZŠ a MŠ Prosenice (vč. videí)

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě – 1., 2. a 3. třídy, ZŠ a MŠ Prosenice (vč. videí)

S žáky 1., 2. a 3. tříd sme probírali koloběh peněz v domácnosti – kde se berou peníze, jaké jsou rozdíly mezi povoláními. Učili jsme se za ně nakupovat a zjistili jsme, že během nákupu můžeme potkat různé nástrahy ať už pozitivní, že získáme neočekávaně peníze navíc, tak i negativní, že musíme zaplatit za něco s čím jsme nepočítali. Nakonec však skupinky nakoupily vše potřebné a dorazily zpátky domů.

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě – 1. třídy, Kameňačky Brno (vč. videí)

Život s penězi, aneb chytré dítě v realitě – 1. třídy, Kameňačky Brno (vč. videí)

S prvňáčky jsme probírali principy vydělávání peněz. Během dvou vyučovacích hodin, se žáci učili a na vlastní kůži si zkoušeli jak náročné je vykonávat jednotlivá povolání, která přinášejí do rozpočtu domácnosti peníze. Jejich úkolem bylo dle vylosovaného seznamu nakoupit ingredience. Peníze si však museli „vydělat“ výkonem jednotlivých povolání.

Máte zájem o workshop pro učitele?