Obchodní podmínky

Zakoupením účasti na jakémkoliv online školení, členství, kurzu, workshopu či osobní konzultaci (dále jen Vzdělávací produkt) na webech clientela.cz a tabernasetkani.cz (dále jen Webu) potvrzuje návštěvník stránek (dále jen Uživatel) souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Výhradním Poskytovatelem a vlastníkem všech autorských práv na tomto webu je Clientela, zapsaný spolek, se sídlem v Mouchnice 42, 683 33 MOUCHNICE zastoupená  Jarmilou Elznerovou, kontaktní e-mail: kancelar@clientela.cz.
IČ: 05836336
Dále jen Poskytovatel.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila jakýkoliv Vzdělávací produkt na Webu.

Obecné podmínky

1.1 Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
1.2 Veškeré Vzdělávací produkty pořádá Poskytovatel
1.3 Zájemce, který si zakoupí Vzdělávací produkt se nazývá Uživatel.
1.4 Objednávka účasti na jakýkoli vzdělávací produkt je závazná. Ihned po objednání budou uživateli zaslány e-mailem platební údaje nebo bude přesměrován na platební bránu, přes kterou provede platbu. Po přijetí platby na bankovním účtu Poskytovatele bude automaticky Uživateli zaslán daňový doklad a přístupové údaje do Vzdělávacího produktu, pokud jej Vzdělávací produkt z podstaty vyžaduje.
1.5 Je-li předmětem nákupu elektronický produkt či služba, Uživatel se souhlasem s obchodními podmínkami vzdává práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
1.6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
1.7. Členství Taberna se obnovuje automaticky po 1 roce. Zrušit jej lze 2 týdny před termínem.

Práva a povinnosti Uživatele

2.1. Uživatel do objednávkového formuláře uvede přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je uživateli odeslána e-mailem pro kontrolu údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, je povinností Uživatele neprodleně kontaktovat Poskytovatele.
2.2 Obsah veškerých Vzdělávacích produktů je určen pouze Uživateli (a jeho rodině) a ne nikomu jinému, není-li u konkrétního produktu/služby uvedeno jinak. Šíření záznamů popř. odkazu na záznamu je přísně zakázáno. V případě neoprávněného šíření obsahu Vzdělávacích produktů se vystavuje Uživatel hrozbě pokuty. Sdílet lze pouze informace a odkazy na propagaci a nákup těchto produktů/služeb.

Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

Ceny

4.1 Cena každého Vzdělávacího produktu je uvedena na stránce s jeho popisem a je konečná (Poskytovatel není plátcem DPH)
4.2 Možnosti platby
4.2.1 Bankovním převodem:
* bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)
* složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet
* odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR Bankovní spojení: číslo účtu: 2901199175/2010 (Fio banka). Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán Uživateli po objednání e-mailem zákazníkovi. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.
4.2.2 V hotovosti.

Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali Vzdělávací produkt souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci dalších aktivit školitelů, k zasílání novinek a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.
5.3. Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://clientela.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Reklamace

Reklamace přijímáme osobně, písemně na kontaktní adrese i e-mailem. Ke každé reklamaci přistupujeme individuálně.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy je třeba odstoupit písemně. Dle zákona můžete odstoupit od smlouvy do 14ti dní, bez udání důvodu. Chcete-li odstoupit od smlouvy za delší dobu, je nutné uvést jasné a závažné důvody, které Vás k tomuto úkonu přiměly. Důvody musí být uvedeny jasně a dle zákona. V případě odstoupení od smlouvy, kde již proběhlo plnění, či částečné plnění, máme právo požadovat část nebo celou úhradu za službu. U online služeb a produktů dle obchodních podmínek odstoupit z povahy produktu nelze.

Doplňující podmínky a pravidla Lektorské akademie

  • Počet míst je omezen na max. 5 osob na kurz (oba dny)
  • Kurz nejde rozložit, je potřeba jej absolvovat celý v jarním nebo podzimním termínu.
  • Do kurzu budou zařazeni uchazeči, kteří se přihlásí v pořadí přijatých plateb (uhrazené celé částky objednávky). Tzn. že uchazeč, který se přihlásí první, ale zaplatí později, může být přeskočen uchazečem, který zaplatil dříve než on.
  • V případě, že se přihlášený uchazeč nedostaví, zaplacená částka se nevrací.
  • Pokud se uchazeč odhlásí nejméně 3 týdny před datem konání prvního dne kurzu, vrací se celá zaplacená částka.
  • Pokud se uchazeč odhlásí nejméně 3 dny předem, vrací se 50% ze zaplacené částky.
  • Pokud je uchazeč zařazen mezi náhradníky a kurz má uhrazen, vrací se celá částka po ukončení kurzu.
  • Uchazeči zařazení mezi náhradníky budou informování o uvolnění místa obratem.
  • Odhlášení je nutné provést e-mailem s identifikací uchazeče, tak aby bylo možné rozlišit o koho jde.
  • Účastník svou účastí potvrzuje, že souhlasí s pořizováním foto, audio, video nahrávek za účelem další propagace kurzů, činnosti organizace apod.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 20. 03. 2022